Cổ dê mạ kẽm

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 3924 | Cật nhập: 8/17/2018 4:33:27 PM | RSS

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM

Description

Part No

Size

Clamping

Range

(mm)

Band

Width

Material

HOSE CLAMP

CD13

1/2"

7-13

8MM

CD16

5/8”

7-16

CD19

3/4"

10-19

CD23

7/8”

10-23

CD26

1”

13-26

CD27

1-1/16”

13-27

12.7MM

*Steel

*#410 stainless

steel

*#304 stainless

steel

CD32

1-1/4”

16-32

CD38

1-1/2”

19-38

CD44

1-3/4”

19-44

CD51

2”

25-51

CD57

2-1/4”

33-57

CD64

2-1/2”

40-64

CD70

2-3/4”

46-70

CD76

3”

52-76

CD83

3”-1/4

59-83

CD89

3”-1/2

65-89

CD95

3”-3/4

71-95

CD102

4”

78-102

CD108

4”-1/4

84-108

CD122

4”-3/4

98-122

CD127

5”

105-127

CD140

5”-1/2

118-140

CD153

6”

130-153