Long đền khóa - Nord Lock

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 5027 | Cật nhập: 8/17/2018 2:51:33 PM | RSS

- NORD LOCK có 2 loại là loại thường và loại rộng vành.

- Loại thường được kí hiệu là NL và loại rộng vành thường được kí hiệu là NL-SP.

- Nguyên vật liệu là thép được phủ kẽm, được kí hiệu là DP (Delta Protekt: Zinc-flake coating) hoặc là thép không gỉ SUS316 kí hiệu là (SS).

Tiêu chuẩn kích thước được thể hiện ở bảng bên dưới:

ø in ø out T
NL3 ~ NL8 NL3 ~ NL24 NL3 ~ NL42
øin: ±0,1 mm (0.004 inch) øout: ±0,2 mm (0.008 inch) T: ±0,25 mm (0.01 inch)
NL10 ~ NL42 NL27 ~ NL42 NL45 ~ NL130
øin: ±0,2 mm (0.008 inch) øout: ±0,3 mm (0.012 inch) T: ±0,75mm (0.03 inch)
NL45 ~ NL130 NL45 ~ NL130
øin: +0,5 mm (0.02 inch) / -0,0 mm øout: +0,0 mm / -2,0 mm (0.08 inch)